Lvíčata 4. chlapecký skautský oddíl Vsetín

Letní tábor 2022

Letošní rok nás čeká několik změn. Nové tábořiště, nové stany, nové dobrodružství. Letos v Dinoticích v teepee!

Základní informace

Odjezd a příjezd

Přihláška, bezinfekčnost, platba, testování

Pro účast na táboře je nutné vyplnit a odevzdat příhlášku společně s posudkem o zdravotní způsobilosti (tento posudek platí 2 roky). Tyto dokumenty vybíráme společně s účastnickým poplatkem na oddílovkách (případně v den odjezdu na srazu).

Dále na srazu vybíráme potvrzení o bezinfekčnosti, pojištěnecké průkazky (stačí kopie) a případně léky (po domluvě).

Pokud vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, pošlete nám (e-mailem) prosím co nejdříve informace k vystavení faktury, kterou vám zašleme zpět k proplacení.

Dokumenty ke stažení

Doporučený seznam vybavení

Ideální je oblečení bez výrazných barev, pokud možno takové, u kterého nebude vadit případné poškození. Výrazně nedoporučujeme s sebou vozit mobilní telefon ani jinou elektroniku. Používání telefonů narušuje program tábora, nemůžeme zamezit případnému poškození těchto zařízení a na tábořišti není elektřina. V případě spojení s dítětem můžete využít výše zveřejněný telefon na vedoucího.

Dále prosím nechte doma větší množství sladkostí a jídla. Z hygienických důvodů bude veškeré jídlo z domova nejpozději 2. den večer zabaveno.

Každý táborník si může (velmi doporučujeme) část věcí sbalit do banánovky, kterou doručí před táborem v určený čas do klubovny. Krabice mu bude odvezena na tábořiště společně s dalšími oddílovými věcmi. Před odchodem na puťák si opět bude moct každý táborník nechat odvézt v banánovce přebytečné věci na Vsetín. Zbytek věcí musí mít sbalený v batohu na zádech.

Poslední 4 dny bude probíhat puťák. Pro potřeby puťáku je nezbytné mít s sebou kvalitní batoh, do kterého si každý táborník sbalí věci na celou dobu puťáku – spacák, karimatku, část přístřešku, jídlo a pití, část věcí na vaření, oblečení a další osobní věci. Doporučujeme si dobře rozmyslet, jaké věci si s sebou každý vezme – čím lehčí batoh, tím lepší zážitky. Batoh na puťák bez jídla a pití by neměl v žádném případě přesáhnout 10 kg!

Doporučený seznam vybavení:

Informace se budeme snažit průběžně doplňovat…

Tábor na Bonanze (červenec 2020)

« Plán akcí na měsíc červen 2022
Plán akcí na měsíc září 2022 »