Lvíčata 4. chlapecký skautský oddíl Vsetín

Oddílové akce červen

V červnu obnovujeme normální družinovky. Pro účast na družinovce již není nutné dokládat bezinfekčnost. Pro oddílovky tato povinnost stále platí.

Dle nových pravidel není nutné na akcích do 10 lidí (tedy družinovkách) dokládat bezinfekčnost testem či jiným způsobem. Hurá na družinovku! :)

Pro větší akce (oddílovky) je potřeba bezinfekčnost stále dokládat. Současné možnosti jsou následující (došlo k úpravě bodu 6 a 7):

  1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami;
  2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (nárok na antigenní testy zdarma ve veřejném testovacím místě má každá osoba jednou za tři dny);
  3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (vzor ke stažení) – toto se obdobně vztahuje i na ve škole či školském zařízení prováděné PCR testy, jen se 72 hodin mění na 7 dnů;
  4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (test z lékárny musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání), s negativním výsledkem;
  5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
  6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;
  7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Preferovaná a nejjednodušší možnost je přinést čestné prohlášení dle bodu 3.

Pokud byste měli sebemenší podezření na jakékoliv onemocnění – necítili jste se úplně fit – zůstaňte prosím raději doma! Zdraví je pro nás absolutní prioritou. Potkáme se někdy příště – třeba na táboře!

Pravidla pro účast na schůzce výchází z doporučení Výkoné rady Junáka. Přesněji v článku na Křižovatce.

« Kontaktní oddílovka květen (aktualizace)
Změna ve vedení oddílu »